Manuela van de Bunt-Welling, fysiotherapeut op de neurorevalidatie-afdeling van Westhoff Florence, heeft voor haar master Neurorevalidatie & Innovatie een onderzoek uitgevoerd naar de bijdrage van extra beweging met de SilverFit 3D tijdens de revalidatie na een CVA. 

Er is toenemend bewijs dat een hogere oefenintensiteit (het aantal uren dat wordt besteed aan oefentherapie) kan resulteren in betere revalidatie-uitkomsten, zoals de zelfredzaamheid in ADL. Toch blijkt het nauwelijks haalbaar om te voldoen aan de aanbevolen 40 tot 60 minuten oefentijd voor CVA-revalidanten in de GRZ. Het doel van het project van Manuela was om de oefenintensiteit voor CVA-revalidanten in de GRZ van Florence te verhogen, en daarmee de zelfredzaamheid in persoonsgerichte ADL te bevorderen.

Methode

Vier CVA-revalidanten hebben gedurende vier weken een oefenprogramma uitgevoerd met de SilverFit 3D. Aan de hand van zelf gestelde doelen in het dagelijks handelen, is voor iedere revalidant een programma op de SilverFit 3D opgesteld. Onder begeleiding van een therapeut hebben de revalidanten het beweegprogramma drie keer per week uitgevoerd. 

Resultaten

  • Zowel de revalidanten als de professionals waren positief over de SilverFit 3D als onderdeel van de dagelijkse zorg. Niet alleen droeg het bij aan de motivatie van de revalidanten, maar ook de professionals zagen dat de interdisciplinaire samenwerking tussen zorgmedewerkers en behandelaren versterkt was door de inzet van de SilverFit 3D.
  • Het oefenprogramma resulteerde gemiddeld in een extra 43 minuten per week oefentijd bij de deelnemende CVA-revalidanten. 
  • Alle revalidanten lieten progressie zien op de zelf gestelde ADL-doelstellingen.

Manuela concludeerde dat de SilverFit 3D aansluit op de behoeften van de revalidanten en toepasbaar is voor professionals.

Quotes deelnemers

“Een 8, want het heeft zeker voordelen. Ik kon hiermee vaker oefenen dan met alleen de therapie.” – Revalidant 

“Heel leuk. De eerste keer dacht ik, is dit niet gewoon een spelletje. Maar toen ik dit vaker had gedaan merkte ik dat dit heel goed voor me was en dat ik bewegingen maakte die ik normaal niet deed. Ik kan normaal mijn rechterbeen niet goed gebruiken doordat mijn heup eruit is, maar bij dit spel kon ik toch oefeningen met het been doen.” – Revalidant

“Ik vond het heel prettig dat we een training aan konden klikken en verder niks zelf hoefden te kiezen aan oefeningen.” – Professional 

Vervolgstappen Florence

In het najaar gaan ze bij Westhoff Florence de beweegprogramma's met de SilverFit 3D op grotere schaal implementeren op de afdeling met als doel dit voor alle CVA-revalidanten, en later misschien ook voor andere doelgroepen, beschikbaar te maken.

Video over het onderzoek

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4zgfkpp7wo.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4zgfkpp7wo videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4zgfkpp7wo/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" aria-hidden="true" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>

Interesse?

Wil jij de mogelijkheden van de SilverFit 3D ontdekken in een (online) demonstratie? Neem dan gerust contact met ons op.

Literatuur

Van de Bunt-Welling, M. (2021). Samen op weg naar zelfredzaamheid met meer beweging (Unpublished Master’s thesis). HAN University of Applied Sciences.