Revalidatie met exergaming blijkt veelbelovend

Joanna Piech en Krzysztof Czernicki hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van exergaming bij valpreventie onder ouderen. 

Vallen is een groot probleem voor de oudere cliënt, met een potentieel slechte uitkomst, waaronder valangst, verlies van onafhankelijkheid, opname in verzorgingstehuis of zelfs overlijden. Valpreventie programma’s zijn cruciaal om valrisico te verlagen en zijn effectief gebleken. 

Om ouderen te motiveren tijdens de fysiotherapie, wordt exergaming steeds vaker ingezet. Exergaming kan obstakels die ouderen ervaren om te bewegen verminderen. Bij valpreventie programma’s wordt exergaming ook steeds vaker ingezet. In dit literatuuronderzoek is onderzocht of exergaming bijdraagt aan het verminderen van valincidenten en of exergaming invloed heeft op o.a. de cognitieve functie, kwaliteit van leven en motivatie van de ouderen.

Onderzoek

Eenentwintig randomized controlled trial onderzoeken zijn meegenomen in dit literatuuronderzoek. Het type van exergaming apparatuur verschilde per onderzoek. In totaal hebben er 1557 ouderen deelgenomen aan deze onderzoeken. De gemiddelde leeftijd was 76 jaar en alle deelnemers hadden een verhoogd valrisico.

Resultaten

Dit onderzoek laat zien dat exergaming een veelbelovende methode blijkt als aanvulling op reguliere fysiotherapie om fysieke uitkomstwaardes te verbeteren. Zowel op fysieke functies (balans, looppatroon en spierkracht), psychologische functies, kwaliteit van leven en motivatie zijn positieve effecten van exergaming gevonden. Het is echter lastig om conclusies te trekken omdat er in dit literatuuronderzoek naar een grote verscheidenheid van type exergaming is gekeken en de onderzoeksprotocollen erg verschillend zijn.  

Interesse?

De SilverFit 3D is een voorbeeld van exergames waarmee o.a. balansoefeningen kunnen worden uitgevoerd. Het systeem is ontwikkeld voor de geriatrie en biedt oefeningen in spelvorm die de grof-motorische & ADL vaardigheden trainen. De SilverFit 3D bevat tevens een vooraf ingesteld "beweegprogramma" specifiek gerichtop valpreventie. Wil jij de mogelijkheden van de SilverFit 3D ontdekken in een (online) demonstratie? Neem dan contact met ons op. 

Literatuur

Piech, J., & Czernicki, K. (2021). Virtual Reality Rehabilitation and Exergames—Physical and Psychological Impact on Fall Prevention among the Elderly—A Literature Review. Applied Sciences, 11(9), 4098. 


Deel deze pagina: