Verbeterde balans door gebruik exergames

Dertig procent van de ouderen boven de 65 jaar en de helft van de ouderen boven de 80 jaar valt op zijn minst 1 keer per jaar (Gillespie et al., 2012 & Van Diest et al., 2013). Er is sterk bewijs dat krachtoefeningen en balansoefeningen het aantal valincidenten tot 42% doet afnemen (Gillespie et al., 2012). Deelname en therapietrouw van ouderen zijn echter laag bij trainingsprogramma’s (Stanmore et al., 2019). Exergames kunnen uitnodigend zijn voor ouderen en daarmee deelname en therapietrouw bevorderen. Het is gebleken dat personaliseren van de exergames van belang is en dat de moeilijkheidsgraad continu aangepast moet worden aan het niveau van de deelnemer om progressie te stimuleren.

Het onderzoek

Stanmore et al. (2019) hebben gekeken naar de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van exergames voor de verbetering van balans van ouderen boven de 55 jaar. 106 ouderen hebben deelgenomen aan deze studie, waarvan 56 in de interventiegroep en 50 in de controlegroep. Ouderen in de controlegroep werden gestimuleerd om drie conventionele kracht- en balansoefeningen zelfstandig uit te voeren gedurende 12 weken. Ouderen in de interventiegroep konden hiernaast 3 keer per week, gedurende 12 weken, onder toezicht exergames uitvoeren. Het niveau van de exergames werd afgestemd op de fysieke capaciteiten van de deelnemer en gedurende 12 weken herhaalt indien dit nodig was. 

De resultaten van het onderzoek

  • Er was een significant verschil in de balansscore na 12 weken tussen de interventie- en controlegroep. Bij de interventiegroep was er een vooruitgang in balans te zien en bij de controlegroep juist een achteruitgang.
  • Er was een significant groter positief effect op valangst en pijn bij de interventiegroep dan bij de controlegroep.
  • De afname in het aantal valincidenten was groter voor de interventiegroep dan voor de controlegroep.
  • Therapie door middel van exergames is waarschijnlijk kosteneffectief in vergelijking met conventionele therapie.
  • De exergames scoorden hoog op gebruiksvriendelijkheid.
  • Geen ongewenste gebeurtenissen hebben plaats gevonden tijdens de interventie.
  • 87% van de deelnemers in de interventiegroep hebben het gehele programma afgerond, wat hoog is in vergelijking met andere trainingsprogramma’s voor ouderen.  

SilverFit 3D Stanmore et al. 2019

Conclusie

Op basis van de resultaten is er geconcludeerd dat therapie door middel van exergames voor ouderen een geaccepteerde, effectieve en mogelijk kosteneffectieve manier is om balans te verbeteren en pijn en valangst te verminderen. De SilverFit 3D is een voorbeeld van exergames waarmee o.a. belansoefeningen kunnen worden uitgevoerd. Het systeem is ontwikkeld voor de geriatrie en biedt oefeningen in spelvorm die de grof-motorische & ADL vaardigheden trainen. De SilverFit 3D bevat tevens een vooraf ingesteld "beweegprogramma" specifiek gerichtop valpreventie.

Interesse?

Wilt u de SilverFit 3D graag eens in het echt zien? Wij komen hem graag bij u op locatie demonstreren. Heeft u specifieke interesse in het thema valpreventie?

Literatuur

  • Gillespie, L.D., Robertson, M.C., Gillespie, W.J., Sherrington, C., Gates, S., Clemson, L.M. & Lamb, S.E. (2012). Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev., 9, CD007146.
  • Van Diest, M., Lamoth, C.J.C., Stegenga, J., Verkerke, G.J. & Postema, K. (2013). Exergaming for balance training of elderly: state of the art and future developments. J Neuroeng Rehabil., 10, 101.
  • Stanmore, E.K., Mavroeidi, A., De Jong, L.D., Skelton, D.A., Sutton, C.J., Benedetto, V. ... Todd, C. (2019). The effectiveness and cost-effectiveness of strength and balance Exergames to reduce falls risk for people aged 55 years and older in UK assisted living facilities: a multi-centre, cluster randomised controlled trial. BMC Medicine, 17, Article number: 49.

Deel deze pagina: