Voor mensen met verstandelijke beperking is bewegen ontzettend belangrijk. Beweegdoelen kunnen zijn: een sedentaire leefstijl voorkomen, revalideren, het bevorderen van de gezondheid of functiebehoud. Onderzoek laat zien dat zelfs in de functioneel minst beperkte groep krap 17% van de mensen met een verstandelijke beperking de beweegnorm haalt. Het is dus belangrijk om fysieke activiteit bij mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren.

Bekijk onze brochure Bewegen in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg.

Toegankelijk en stimulerend

De systemen van SilverFit maken bewegen leuk en zijn geschikt voor mensen met een verstandelijk beperking met of zonder motorische beperking (meervoudige beperking). De oefeningen in spelvorm zijn in te stellen op de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de cliënt. Hierdoor kan er iedereen deelnemen aan de oefeningen en worden faalervaringen vermeden. Doordat de uitdaging gelijk blijft aan het niveau wordt motivatie gestimuleerd.

Lees ook de SilverFit whitepaper over de wetenschappelijke inzichten rond 'Het belang van bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking'.

De voordelen van het gebruik van SilverFit systemen binnen de gehandicaptenzorg

 1. SilverFit systemen stimuleren spelenderwijs beweging op fysiek en cognitief niveau.
 2. Cliënten zijn gemotiveerd en bewegen met plezier, omdat de spellen leuk zijn.
 3. De oefeningen zijn in te stellen a.d.h.v. de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de cliënt, waardoor de kans op stress en faalervaringen zo klein mogelijk gemaakt wordt. Voorbeelden van instellingen zijn: intensiteit, de grootte van de bewegingen om het spel aan te sturen, snelheid, reactietijd, duur, dubbeltaken en vereenvoudigde visuele prikkels.
 4. SilverFit systemen bieden voorafgaand en tijdens de spellen zowel auditieve als visuele ondersteuning, waardoor de uitleg van de spellen eenvoudig te begrijpen is.
 5. SilverFit oefeningen geven continue positieve feedback, zowel visueel als auditief.
 6. De continue feedback geeft zowel de therapeut als deelnemer inzicht in de prestaties.
 7. Verschillende systemen bieden de mogelijkheid om samen of in een groep deel te nemen en stimuleren de sociale interactie.
 8. De vormgeving van SilverFit oefeningen sluit aan bij de doelgroep en helpt de aandacht vast te houden bij een korte concentratieduur.
 9. Het uitgebreide aanbod van oefeningen en spelvormen maakt het mogelijk om aan te sluiten bij wat de cliënt leuk vindt.
 10. Door de instelbare moeilijkheidsgraad kan de cliënt zichzelf continu blijven uitdagen. Grenzen kunnen worden verlegd of juist ongemerkt worden verlaagd. Hierdoor is er ruimte voor de ontwikkeling van vaardigheden.
 11. De therapeut en begeleider hebben een hulpmiddel in handen dat de cliënt motiveert en het mogelijk maakt variatie in de beweegoefeningen aan te bieden.
 12. Verschillende SilverFit oefeningen kunnen vanuit meerdere uitgangsposities gespeeld worden: vanuit zit (stoel of rolstoel), vanuit stand en zelfs vanuit bed.

Ervaringen


Koraal, locatie St. Anna in Heel

Lees het interview met bewegingsagogen Robbie Versteegh en Tim Fleuren van St. Anna. Zij werken beide regelmatig met de SilverFit 3D en SilverFit Mile en vertellen over hun eigen ervaringen en over de ervaringen van hun bewoners met het gebruik van de SilverFit systemen.

Op een aantal locaties van Koraal zijn complete SilverFit fitnesszalen geïnstalleerd. De Koraal locatie St. Anna had in 2012 de primeur. De eerste virtuele fitnessruimte voor ouderen met een verstandelijke beperking was een feit. Een greep uit de reacties:

“Cliënten zijn enorm enthousiast en gaan helemaal op in de beelden en vergeten dat ze 20 minuten aan het fietsen zijn.” (SilverFit Mile)

“Een reactie van een dame was dat ze bij thuiskomst vertelde dat ze via de Maas naar haar broer in Venlo was gefietst en dat het er prachtig was.” (SilverFit Mile)

“Een andere dame die bij mij komt oefenen vindt het prachtig om virtueel ballen te gooien en zij vertelde aan de groepsleiding dat ze op de kermis was geweest en met ballen had gegooid op dieren die voorbij kwamen.” (SilverFit 3D)

“Een man die veel schreeuw gedrag laat zien komt sinds kort oefenen, je ziet dat hij dan gefocust is op de oefeningen met de SilverFit en dat hij op dat moment geen schreeuwgedrag laat zien.” (SilverFit 3D)


ASVZ, locatie Merwebolder in Sliedrecht

Lees het interview met fysiotherapeut Jeffrey van der Laan van locatie Merwebolder. Jeffrey werkt regelmatig met de SilverFit 3D en vertelt over zijn ervaringen met dit systeem.