Bewegen in het ziekenhuis krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Op veel verschillende vakgebieden laten wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring zien dat mobiliseren van patiënten bijdraagt tot betere uitkomsten: in de neurologie, in de geriatrie, bij nierdialyse, op de Intensive Care, ter voorbereiding op operaties en voor het verkleinen van de kans op heropnames bij hartfalen en COPD. 

SilverFit ontwikkelt sinds 2008 systemen met beweegoefeningen in spelvorm voor de geriatrische revalidatie. Inmiddels zijn onze systemen in gebruik in tal van Nederlandse en Belgische ziekenhuizen. Door de zeer uitgebreide instellingsmogelijkheden kan elke patiënt meedoen, ongeacht de fysieke of cognitieve mogelijkheden.

Download hier de SilverFit brochure Bewegen in het ziekenhuis waarin al onze systemen die patiënten activeren en motiveren worden belicht.

SilverFit Mile met bedfiets tweeluik 

Intensive Care

Er is zeer veel wetenschappelijke evidentie dat vroegtijdig starten met mobiliseren op de Intensive Care positieve effecten heeft op de preventie en behandeling van pulmonale complicaties  en functiestoornissen van het bewegingssysteem. Preventie en behandeling ten aanzien van de gevolgen van deze inactiviteit is van groot belang.

SilverFit heeft verschillende systemen die geschikt zijn voor gebruik op de intensive care. Dit zijn systemen waarbij de patiënt wordt gestimuleerd en geprikkeld tot bewegen door middel van computerspellen. Dit kan middels ademhalingsoefeningenmobiliserende en spierversterkende oefeningen voor bedlegerige patiënten, trainen van de slikfunctie en klein motorische bewegingen vanuit zit voor romp, armen en benen. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Wij gaan graag met u in gesprek.

SilverFit Mile Bedfiets Gelre Ziekenhuis


SilverFit systemen

Patiënten in het ziekenhuis zijn vaak niet in staat om te mobiliseren middels lopen of actief fietsen op bijvoorbeeld een hometrainer. Een bedfiets kan hen in een vroeg stadium helpen vroegtijdig te activeren en starten met revalideren. De SilverFit Mile kan o.a. aangesloten worden op een bedfiets en projecteert een film, zodat de ervaring van buiten fietsen zo dicht mogelijk benaderd wordt. Dit leidt tot vroege mobilisatie en betere fysieke uitkomsten. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld de intensive care en de dialyse afdeling.
Lees de SilverFit whitepaper over nierdialyse of claudicatio Intermittens.

Therapeuten kunnen de SilverFit 3D inzetten om de grove motoriek, ADL- en cognitieve vaardigheden te oefenen met de patiënt in de oefenzaal.
Lees de SilverFit whitepaper over het belang van bewegen voor geriatrische patiënten.

De SilverFit Newton biedt krachttraining om bijvoorbeeld de ontwikkeling van sarcopenie te voorkomen bij ouderen op de afdeling geriatrie of om aan te sterken na een operatie.
Lees de SilverFit whitepaper over sarcopenie.

Logopedisten kunnen met behulp van de SilverFit Rephagia functionele en motorische slikoefeningen met visuele cues aanbieden.
Lees de SilverFit whitepaper over dysfagie.

De SilverFit Flow biedt ademhalingstraining voor bijvoorbeeld patiënten met COPD of patiënten na kunstmatige beademing op de Intensive Care.

Met de SilverFit Alois kunt u (beweeg) activiteiten aanbieden in de huiskamer van de afdeling geriatrie voor ouderen met (tijdelijke) fysieke of cognitieve beperkingen.